GOZDNA ŠOLA

ZA MALE IN VELIKE OTROKE

Experientia est optima rerum magistra. – Izkušnja je najboljši učitelj.

SKUPINA PREDŠOLSKIH OTROK

V Samorogu imamo manjšo skupino predšolskih otrok od 2. do 6. leta. Samorogovi otroci imajo v naravnem okolju odlične možnosti za razvoj ustvarjalnosti, iznajdljivosti, vztrajnosti in sposobnosti reševanja problemov.

ŠOLSKI PROGRAM

Znanje, ki ga naši otroci s statusom šolanja na domu pridobivajo v Samorogu, je enkratno, kar potrjujejo tudi rezultati vsakoletnih izpitov.

DODATNE DEJAVNOSTI

Otrokom s soodelovanjem z zunanjimi sodelavci omogočamo učenje inštrumenta (kljunasta flavtica, kitara ali ukulele), šiviljski krožek in ustvarjanje z glino.

IZLETI IN TABORI

Enkrat tedensko za Samorogove otroke organiziramo izlet in večkrat letno tabor. Otroci so na ta način že spoznali različne ustanove (knjižnico, policijo, pošto, letališče, televizijsko hišo...) in pridobili zanimive izkušnje (obisk gledališča, kina, golf igrišča, kmetije, čebelarja, smučarski tabor, planinski tabor...).

ZAKAJ GOZDNA ŠOLA?

Gozd oz. narava je prostor neomejenih možnosti za nabiranje izkušenj ter podajanja znanja na zanimiv in igriv način. Otroci v naravi preizkušajo meje svojih spretnosti in s tem gradijo svojo samozavest. 

DEJSTVA

Na Danskem skoraj ne poznajo motnje pozornosti in koncentracije (ADHD), saj več kot polovica otrok obiskuje gozdne vrtce. Učenje na proste spodbuja socialne veščine, zaradi preživljanja časa v naravi pa so otroci tudi bolj zdravi in odporni.